Vad är skillnaden mellan de snabba och Interleave-lägena i ADSL-profilen för IES-switchar?

Vad är skillnaden mellan de snabba och Interleave-lägena i ADSL-profilen för IES-switchar?

Snabbläge innebär ingen Interfolierad läge interlacing. Faktum är att det finns en fördröjning, men den är väldigt liten. Den här funktionen är användbar för realtidstrafik, men introducerar vissa krav på linjekvalitet. Att använda den här funktionen rekommenderas inte för normal internetuppkoppling. I det här fallet rekommenderas att du använder standardinterleave Delay. Det är stabilare än snabbläge.

För Interleave-läge är fördröjningskonfiguration möjlig. Ju större förseningen desto mer sannolikt är det att överföra data utan fel. Detta beror på det faktum att i de data som buffras under denna fördröjning läggs korrigeringsbitarna i enlighet med Reed-Solomon-algoritmen. Följaktligen är ju större datablocket som behandlas av denna algoritm desto större är sannolikheten för felkorrigering på mottagarsidan. Med hjälp av fördröjning kan du optimera förhållandet mellan kvaliteten på överförda data / fördröjning på olika kvalitetslinjer.

Denna konfiguration är tillgänglig i ADSL bredband och tillämpas på porten.