vad är iptv?

IPTV-i allmänhet är det en plattform som skapas och kontrolleras av operatören av telekommunikationsstrukturer. Konsumenten interagerar direkt med sin operatör. i den meningen är iptv-operatören nästan identisk med befintliga kabel-TV-operatörer.

iptv är ett slutet eller halvslutet nätverk, och endast användare av det här nätverket kan ta emot tjänsten. införandet av iptv i drift innebär en massiv ansluten infrastrukturuppgradering under flera år, betydande förändringar i kommunikations-och leveransanordningar på operatörssidan och på konsumentsidan.

En av de viktigaste egenskaperna hos IPTV är geografisk bindning. Förutom det faktum att IPTV-infrastrukturen är fysiskt knuten till konsumenternas hem, enheter och TV-apparater, finns det också lokala regler och policyer som också är faktorer som begränsar IPTV på geografisk nivå.

IPTV erbjuder samma videoprodukt som sänds av kabel-och satellitoperatörer. Samtidigt används de redan beprövade systemen för On-demand-och pay-per-vew-sändningar, förmodligen med några ytterligare funktioner och tjänster, samt ett annat pris.